Agrometeo Pogodynka

Home PORADNIK METEO Opis chmur Rodzaje chmur Piętro wysokie (Ch) Określenie liczb klucza Ch

Objaśnienia do określeń klucza CH

 
Ch=0

Nie występują chmury Cirrus, Cirrocumulus i Cirrostratus.

CH=1

Chmury Cirrus w kształcie włókien, pasm lub haczyków, nie zaciągające stopniowo nieba.

Chmury Cirrus odpowiadające liczbie 1 klucza CH występują najczęściej w kształcie prawie prostych albo mniej lub bardziej zakrzywionych włókien; rzadziej mają postać przecinków zakończonych u góry haczykami albo kłaczkami, które nie są zaokrąglone. Te chmury Cirrus zwykle występują łącznie z innymi chmurami Cirrus; liczba 1 klucza CH może być używana jedynie wtedy, gdy łączne zachmurzenie przez chmury Cirrus w kształcie włókien, pasm lub haczyków jest większe niż łączne zachmurzenie przez inne chmury Cirrus. Chmury Cirrus szyfrowane liczbą 1 klucza CH nie zaciągają stopniowo nieba.

CH=2

Gęste chmury Cirrus w ławicach lub w postaci poplątanych wiązek, które zwykle nie powiększają się, a czasami wydają się pozostałościami górnych części chmur Cumulonimbus; albo chmury Cirrus pączkujące w kształcie wieżyczek lub baszt bądź chmury Cirrus w postaci kłębiastych kłaczków.

Chmury odpowiadające liczbie 2 klucza CH są gęstymi ławicami chmur Cirrus bądź chmurami Cirrus pączkującymi w kształcie wieżyczek lub baszt, bądź też kłaczkami chmur Cirrus. Gęste chmury Cirrus nie pochodzą od chmur Cumulonimbus, chociaż ich ławice są czasami raczej nieprzeświecające i mają brzegi w kształcie poplątanych włókien, co może sprawiać błędne wrażenie, że ławice tych chmur są pozostałościami górnej części chmury Cumulonimbus. Chmurom Cirrus wymienionym w powyższym określeniu mogą towarzyszyć chmury Cirrus w kształcie włókien, pasm lub haczyków; jednakże liczba 2 klucza CH może być użyta tylko wtedy, gdy łączne zachmurzenie przez chmury Cirrus wymienione w tym określeniu jest większe niż łączne zachmurzenie przez chmury Cirrus innych gatunków.

CH=3

Gęste chmury Cirrus często w kształcie kowadła, jako pozostałości górnych części chmur Cumulonimbus.

Liczbę 3 klucza CH stosuje się tylko wtedy, gdy przynajmniej jedna gęsta chmura Cirrus występująca na niebie dostarcza bezpośredniego lub pośredniego dowodu, że pochodzi z chmury Cumulonimbus. Temu gatunkowi gęstych chmur Cirrus mogą towarzyszyć gęste chmury Cirrus wątpliwego pochodzenia lub inne gatunki chmur Cirrus. Obserwator obserwujący niebo w sposób ciągły może zauważyć powstawanie gęstej chmury Cirrus z górnej części chmury Cumulonimbus. Często jednakże nie posiada on bezpośrednich danych, co do pochodzenia gęstych chmur Cirrus. Niemniej mogą jednak istnieć wystarczające pośrednie dowody wskazujące z dostateczną pewnością, że gęsta chmura Cirrus występująca na niebie pochodzi z chmury Cumulonimbus. Na przykład gęsta chmura Cirrus pochodząca z chmury Cumulonimbus często zdradza swoje pochodzenie włóknistym lub postrzępionym wyglądem brzegów, ogólnym podobieństwem do kowadła i grubością, która jest często wystarczająca, aby przyćmić Słońce, zatrzeć jego zarysy lub nawet całkowicie je zakryć.

CH=4

Chmury Cirrus w kształcie haczyków lub włókien, albo w obu postaciach stopniowo zaciągające niebo; chmury te na ogół wszędzie stają się gęstsze.

Zasadniczą charakterystyczną cechą chmur Cirrus odpowiadających liczbie 4 klucza CH jest to, że zaciągają one stopniowo niebo, to znaczy, że układ chmur sięga jednej części horyzontu, a jego czoło porusza się ku przeciwległej części horyzontu. Chmury te występują najczęściej w kształcie pasm ciągnących się od haczyków lub kłaczków; rzadziej występują w kształcie prostych lub nieregularnie zakrzywionych włókien. Chmury te zwykle wydają się zbiegać w tym punkcie na horyzoncie, w którym pojawiły się po raz pierwszy; chmura Cirrostratus jednak nie występuje.

CH=5

Chmury Cirrus (często w pasmach zbiegających się ku jednemu lub dwom przeciwległym punktom horyzontu) i chmura Cirrostratus, lub tylko chmura Cirrostratus; w obu przypadkach chmury stopniowo zaciągają niebo i na ogół wszędzie gęstnieją, jednak ich ciągła zasłona nie osiąga 45 stopni wzniesienia nad horyzontem.

Główną charakterystyczną cechą wyglądu nieba odpowiadającego liczbie 5 klucza CH jest występowanie chmury Cirrostratus zaciągającej stopniowo niebo z tym, że jej ciągła część nie osiąga jeszcze 45 stopni wzniesienia nad horyzontem. Zasłonę chmury Cirrostratus mogą poprzedzać chmury Cirrus często w postaci długich włókien lub przecinków, zazwyczaj ułożonych w pasmach przecinających część nieba i pozornie zbieżnych ku jednemu lub dwom przeciwległym punktom horyzontu. Te chmury Cirrus mogą mieć również kształty podobne do szkieletu ryby.

CH=6

Chmury Cirrus (często w pasmach zbiegających się ku jednemu lub dwom przeciwległym punktom horyzontu) i chmura Cirrostratus, albo tylko chmura Cirrostratus; w obu przypadkach chmury stopniowo zaciągają niebo i na ogół wszędzie stają się gęstsze; ciągła zasłona sięga powyżej 45 stopni wzniesienia nad horyzontem, lecz nie pokrywa całkowicie nieba

Najbardziej charakterystyczną cechą wyglądu nieba odpowiadającego liczbie 6 klucza CH jest występowanie chmury Cirrostratus zaciągającej stopniowo niebo, której ciągła część sięga powyżej 45 stopni wzniesienia nad horyzontem, lecz nie pokrywa całkowicie nieba. Zasłonę chmury Cirrostratus mogą poprzedzać chmury Cirrus często w postaci długich włókien lub przecinków zazwyczaj ułożonych w pasmach przecinających część nieba i pozornie zbieżnych ku jednemu lub dwom przeciwległym punktom horyzontu. Chmury Cirrus mogą mieć również kształty podobne do szkieletu ryby.

CH=7

Zasłona chmury Cirrostratus pokrywająca niebo całkowicie.

Cirrostratus pokrywający całe niebo występuje zwykle jako lekka, jednolita, mglista zasłona nie wykazująca żadnych szczegółów budowy lub jako biała i włóknista zasłona o mniej lub bardziej wyraźnie odcinających się prążkach. Zasłona chmury Cirrostratus czasami jest tak cienka, że ledwie może być widoczna i jedynie zjawiska halo, szczególnie częste w cienkiej chmurze Cirrostratus, dowodzą jej obecności. Chmura Cirrostratus może również być stosunkowo gęsta. Chmurze Cirrostratus mogą towarzyszyć chmury Cirrus na różnych poziomach i chmury Cirrocumulus.

CH=8

Chmura Cirrostratus nie zaciągająca stopniowo nieba i nie pokrywająca nieba całkowicie.

Wygląd nieba odpowiadający liczbie 8 klucza CH charakteryzuje się występowaniem zasłony chmury Cirrostratus, która nie zaciąga stopniowo nieba (lub już nie zaciąga) i nie pokrywa go całkowicie; brzeg zasłony może być wyraźnie zarysowany lub postrzępiony. Liczba 8 klucza CH stosuje się również do ławic chmur Cirrostratus, przy czym zachmurzenie przez te chmury może wzrastać lub pozostawać bez zmiany. Mogą również występować chmury Cirrus i Cirrocumulus, jednak nie w przeważającej ilości.

CH=9

Tylko chmury Cirrocumulus albo chmury Cirrocumulus, którym towarzyszą chmury Cirrus lub Cirrostratus bądź też oba te rodzaje chmur, jednak przeważają chmury Cirrocumulus.

Liczba 9 klucza CH może być zastosowana tylko wtedy, gdy chmury Cirrocumulus są jedynymi z pośród występujących chmur CH lub jeśli zachmurzenie składowe przez chmury Cirrocumulus jest większe niż łączne zachmurzenie przez współistniejące chmury Cirrus i Cirrostratus. Gdy Cirrocumulus jest jedyną chmurą CH, występującą na niebie, jej człony zgrupowane są często w mniej lub bardziej rozległe ławice z bardzo charakterystycznymi drobnymi falami. Jeśli chmury Cirrocumulus występują łącznie z chmurami Cirrus lub Cirrostratus łączą się one często w złożone ławice, zwykle w wyniku ciągłego wewnętrznego przekształcania się.

CH=x

Chmury Cirrus, Cirrocumulus i Cirrostratus są niewidoczne wskutek ciemności, mgły, wysokiej zamieci pyłowej lub piaskowej, albo innych podobnych zjawisk lub częściej z powodu występowania ciągłej warstwy chmur niższych.
 
 
 
© IMGW Oddział Morski 2001-2006